Karbonia S.A. należy do GreenX Metals  Więcej informacji znajduje się na stronie www.greenxmetals.com

 

AKTUALNOŚCI