Karbonia S.A. należy do Prairie Mining Limited. Więcej informacji znajduje się na stronie www.pdz.com.pl

 

AKTUALNOŚCI