Dotacje na budynki

Karbonia S.A. partycypuje w kosztach zabezpieczenia domów, które będą budowane na terenach, objętych prognozowanymi szkodliwymi wpływami działalności górniczej Zakładu Górniczego „Dębieńsko 1”. Spółka wypłaca inwestorom na terenach objętych przyszłą eksploatacją górniczą rekompensaty za dodatkowe zabezpieczenie swoich obiektów budowlanych.

 

Poniżej można znaleźć niezbędne dokumenty:

Instrukcja w sprawie trybu postępowania w przypadku zwrotu kosztów za wykonanie zabezpieczenia obiektów bud.

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu

Wniosek o udzielenie informacji o warnkach geologiczno-górniczych

Wniosek o zwrot kosztów za wykonanie zabepieczenia obiektu