Dotacje na budynki

Uwaga!

Informujemy, że Karbonia S.A. zaprzestała zawierania ugód w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczeń inwestycji przed szkodami górniczymi i wszelkich płatności z tego tytułu.

Więcej informacji w piśmie wyjaśniającym okoliczności zawieszenia zawierania ugód i wydawania opinii geologiczno-górniczych poniżej:

Informacja o odstąpieniu od realizacji zobowiązania dot. zabezpieczania obiektów przed skutkami działalności górniczej