Dotacje na budynki

Uwaga!

Informujemy, że Karbonia S.A. zaprzestała zawierania ugód w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczeń inwestycji przed szkodami górniczymi i wszelkich płatności z tego tytułu.

Więcej informacji w piśmie wyjaśniającym okoliczności zawieszenia zawierania ugód poniżej:

Pismo w sprawie wstrzymania wypłaty zwrotu kosztów za zabezpieczenia obiektów