Wspierane projekty

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI

Karbonia S.A. jest świadoma tego, że jej długofalowy sukces w dużym stopniu zależy od szerszego wsparcia społeczeństwa dla swoich działań. Dlatego dąży do:

 

 

Karbonia S.A. wspiera lokalną społeczność.

W 2017r. Karbonia S.A. udzieliła dofinansowania w postaci darowizny dla:

– Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym;

– Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Decor” Bełk;

– Przedszkola im. „Skarbnikowa Willa” w Czerwionce-Leszczynach;

    Przedstawiciele Karbonia S.A. z Panią Dyrektor Przedszkola oraz przedszkolakami „Skarbnikowej Willi”.

 

Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu wsparcie górniczych klas Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, a także bardzo utytułowanego, miejscowego Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm”.

Pomogliśmy zrealizować również „Muzyczne Spotkania z Tradycją w Izbie Tradycji Kopalni Dębieńsko”. Dzięki współpracy Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”, Koła Terenowego SITG Dębieńsko oraz Karbonia S.A. w dniach 11,12, 15,16 i 17 maja b.r. odbyły się „Muzyczne Spotkania z Tradycją”. Był to cykl pięciu spotkań, adresowanych do młodzieży klas II i III wszystkich miejscowych  gimnazjów. W programie tych spotkań, była prelekcja o historii górnictwa i przemysłu którą wygłaszał Marian Wójcik następnie godzinny koncert orkiestry z solistami, w trakcie którego dyrygent Wojciech Pukowiec opowiadał o historii orkiestry i innych formach działalności artystycznej wśród górników i ich rodzin. W programie koncertu były zarówno piosenki tradycyjne, jak i muzyka filmowa i światowe przeboje. W pięciu spotkaniach łącznie wzięło udział  około 450 uczniów z wychowawcami. Uczestnikami ostatniego spotkania byli Dyrektorzy Adam Dziwoki i William Schloemer.

        Dyrektorzy Karbonia S.A. na „Muzycznych Spotkaniach z Tradycją”.