Wspierane projekty

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI

Karbonia S.A. jest świadoma tego, że jej długofalowy sukces w dużym stopniu zależy od szerszego wsparcia społeczeństwa dla swoich działań. Dlatego dąży do:

 

 

Karbonia S.A. wspiera lokalną społeczność.

W 2017r. Karbonia S.A. udzieliła dofinansowania w postaci darowizny dla:

– Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.

 

Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu wsparcie miejscowego Klubu Sportowego oraz Przedszkola.