Dębieńsko

 

Projekt Dębieńsko to złoże wysokiej jakości węgla koksowego zlokalizowane na Górnym Śląsku.

Działająca od 1898 roku dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 roku. Poprzedni właściciel – spółka New World Resources (NWR), kupiła kopalnię w 2006 roku i rozpoczęła realizację projektu zgodnie z polskimi standardami. W 2007 roku Minister Środowiska zaakceptował plan realizacji projektu, a w 2008 roku przyznał koncesję wydobywczą na 50 lat.

W październiku 2016 roku, Prairie Mining Limited kupiła 100% akcji NWR Karbonia, spółki zależnej NWR, kontrolującej projekt Dębieńsko.

Więcej informacji o projekcie na stronie Prairie Mining Limited:  www.pdz.com.pl