Kontakt

KARBONIA S.A.

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. 3-go Maja 44

Tel: +48 32 439 34 01

Email: sekretariat.debiensko@pdz.com.pl

 

Forma prawna: Spółka Akcyjna

NIP: 642-26-30-761

REGON: 276574595

KRS: Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000379573,

Data założenia: 1999 r.

Kapitał zakładowy: 233 000 000 PLN

KARBONIA S.A. należy do GreenX Metals